agrottera

Poľnohospodárske práce na poliach

Spoločnosť Agroterra sa už od roku 1995 venuje poľnohospodárskym prácam a chovu oviec. Naším cieľom je neustále zlepšovanie ponúkaných služieb a skvalitňovanie aktuálneho produktového portfólia. V roku 2012 sme spojili sily so spoločnosťou COMBIN a spoločne sme sa vydali na novú cestu v ústrety inováciám s cieľom zabezpečiť udržateľný rozvoj vo všetkých pracovných oblastiach, ktorým sa venujeme. Našou ambíciou je najmä zachovanie sebestačnosti v produkcii kvalitných krmovín pre chované zvieratá a predaj týchto výrobkov konečnému spotrebiteľovi. Sme hrdí na to, že tvrdá práca sa odráža v kvalitných výsledkoch a prináša úžitok mnohým ľuďom.

Spoločnosť Agroterra v súčasnosti obhospodaruje 900 ha pôdy, pričom poľnohospodárska činnosť je vykonávaná na 670 ha pôdy. V rámci našej činnosti sa špecializujeme na pestovanie krmovín pre zvieratá, ako je silážna kukurica, jačmeň, lucerna a ovos. Časť z úrody je určená pre naše vlastné zvieracie chovy a časť ponúkame na predaj. Disponujeme skúseným tímom profesionálnych poľnohospodárskych pracovníkov a moderným strojovým vybavením potrebným na výkon všetkých agrárnych činností. Našou snahou je neustále zefektívňovanie používaných procesov a integrácia technologických inovácií do týchto postupov.

Ďakujeme vám za vašu doterajšiu priazeň a tešíme sa na spoluprácu s vami!

polnohospodarske prace
gemerské ovečky
Náš ovčín je dodávaťeľom mlieka pre výrobu produktov zo 100 % ovčieho mlieka pod značkou GEMERSKÉ OVEČKY.