agrottera

O našej spoločnosti

Spoločnosť Agroterra vznikla v roku 1995 a jej hlavnými činnosťami sú poľnohospodárstvo a chov oviec. V roku 2012 vstúpila do podniku firma COMBIN Banská Štiavnica, s.r.o., s ktorou postupne expandujeme a zdokonaľujeme všetky naše činnosti. Agroterra obhospodaruje približne 900 ha pôdy, pričom ornú pôdu tvorí 670 ha a trávnatý porast 230 ha. Najdôležitejšími činnosťami spoločnosti je pestovanie krmovín pre zvieratá a chov oviec s cieľom ich predaja tuzemským aj zahraničným spotrebiteľom.

Disponujeme komplexným strojovým vybavením určeným na poľnohospodárske práce, ako je sejba a zber dozretých plodín. Na našich poliach pestujeme silážnu kukuricu, jačmeň, ovos a lucernu. Dopestované plodiny sčasti využívame na kŕmenie chovaných zvierat a časť úrody ponúkame na predaj. Na poľnohospodárske práce využívame strojovú techniku značky John Deere, New Holland a Fendt, ako aj závesné a ťahané stroje určené na riadnu prípravu pôdy. 

Okrem pestovania krmovín pre zvieratá sa profesionálne venujeme aj celoročnému chovu oviec. V minulosti sme chovali najmä krížence oviec merino il de france a suffolk, v súčasnosti postupne prechádzame na rozmnožovací chov plemena lacaune. Sme hrdí na to, že všetky chované zvieratá kŕmime vlastnou úrodou krmovín a počas celej letnej sezóny sa pasú na našich horských pastvinách. Kľúčovou víziou spoločnosti je udržateľný rozvoj prevádzkovaných poľnohospodárskych činností a rozšírenie chovu nového ovčieho plemena. Záujemcom ponúkame na predaj kvalitné krmoviny dopestované na našich poliach, ako aj ovce a jahňatá z vlastnej produkcie.

ovce

Ďakujeme vám za prejavenú dôveru a máme veľkú radosť sa, že spolu s nami prispievate k zachovaniu poľnohospodárskej a ovčiarskej tradície na Slovensku!

gemerské ovečky
Náš ovčín je dodávaťeľom mlieka pre výrobu produktov zo 100 % ovčieho mlieka pod značkou GEMERSKÉ OVEČKY.