agrottera

Predaj kukurice a krmív vlastnej produkcie

Spoločnosť Agroterra pôsobí na slovenskom poľnohospodárskom trhu od roku 1995. V roku 2012 sme sa spojili so spoločnosťou COMBIN, s.r.o. s cieľom naplniť ustanovenú víziu a definované míľniky. Jednou z našich hlavných činností je pestovanie krmív pre zvieratá, pričom časť úrody si ponechávame pre naše zvieracie chovy a časť je určená na klasický predaj spotrebiteľom. Agroterra v súčasnosti obhospodaruje 900 ha pôdy, pričom približne 670 ha je určených na pestovanie krmív pre zvieratá. Našou ambíciou je aj v budúcnosti plne zabezpečiť kŕmenie chovaných zvierat vo vlastnej réžii a produkcia kvalitných krmív s cieľom ich následného predaja. 

Na našich poliach pestujeme silážnu kukuricu, jačmeň, ovos a lucernu. Disponujeme stabilným tímom odborníkov v poľnohospodárskom sektore s dlhoročnými skúsenosťami a moderným strojovým vybavením, pomocou ktorých každoročne dosahujeme úspešné pestovateľské výsledky. Našou víziou je okrem iného zefektívnenie používaných pracovných procesov a začleňovanie technologických inovácií do našej práce. Ponúkané krmivá pochádzajú výlučne z našej vlastnej produkcie a sú pestované len našich poliach.

kukurica predaj
gemerské ovečky
Náš ovčín je dodávaťeľom mlieka pre výrobu produktov zo 100 % ovčieho mlieka pod značkou GEMERSKÉ OVEČKY.